Taustaa

Helsingin nuorten hyvinvointikertomus (www.nuortenhyvinvointikertomus.fi) kokoaa erilaista tietoa nuorten elämästä ja hyvinvoinnista Helsingissä. Kertomus sisältää moniäänistä tietoa; tilasto- ja rekisteritietoa, tutkimustietoa sekä nuorten ja asiantuntijoiden kokemustietoa. Tiedon keräämisen päämotiivina on helpolla tavalla tuoda tietopohja näkyväksi päättäjille ja kehittäjille, jotta nuorten palvelut kehittyisivät oikeaan suuntaan.

Moniääninen tieto vahvistaa tietopohjaa ja tietoa kootaan hyvinvoinnin eri näkökulmista. Mahdollisuudet koulutukseen, työelämään ja asumiseen ovat nuorten tulevaisuudelle tärkeitä. Yhtä tärkeää on vapaa-aika, tunteiden ilmaiseminen, vuorovaikutussuhteet, yhdenvertaisuus, suhde luontoon ja terveystapatottumukset. Hyvinvoinnin eri osa-alueista löytyy jossain määrin tilasto- ja tutkimustietoa ja kertomuksessa näitä on täydennetty nuorten omilla kokemuksilla. Nuorten tarinalliset artikkelit ovat vuorovaikutuksessa tilasto- ja tutkimustiedon kanssa ja tuovat nuorten elämän osa-alueet näkyväksi erityisesti nuorten näkökulmasta.

Yhteiskunta ja nuorten arki ovat jatkuvassa muutoksessa ja tämän vuoksi nuorten kokemustietoa tarvitaan nykyistä enemmän. Nuorten kokemukset ovat ajassa ja paikassa muuttuvaa tietoa, joka voi olla yksittäisen nuorten tai ryhmässä tuotettua tietoa. Myös se, missä ja keiden kanssa tietoa tuotetaan vaikuttaa siihen millaista tietoa saadaan. Nykyisellään hyvinvointikertomus sisältää yksittäisten nuorten kokemustietoa ja nyt käynnistyvällä ryhmämuotisella tiedonkeruulla yritetään rikastaa tietopohjaa. Ryhmässä tuotettu tieto kehkeytyy ja kehittyy vuorovaikutuksessa ja tuottaa näin ollen moniäänistä tietoa.

Stina Högnabba
Erikoistutkija
Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia, Kaupunkitutkimus- ja -tilastot, Väestö ja hyvinvointi

 

 

 

css.php