Ryhmien vetäjille

Tältä sivulta löydät  vinkkejä nuorten ryhmien kanssa työskentelyyn ja työkirjan käyttämiseen. Ryhmätyöskentelyyn tarvittavat välineet löydät Materiaalit-välilehdeltä (tulostettavan työkirjansekä sitä vastaavan sähköisen version).

Työkirjan avulla nuorten ryhmissä voidaan käsitellä hyvinvointiin liittyviä teemoja sekä koota ja välittää tätä tietoa nuorten palveluista päättäville tahoille. Tietojen perusteella kehitetään nuorten palveluita Helsingissä, esimerkiksi järjestetään mahdollisuuksia mielekkääseen toimintaan tai kohdennetaan tukea sitä enemmän tarvitseville nuorille. Kenenkään yksittäisen nuoren vastauksia ei voida tunnistaa, vaan ne liitetään osaksi Nuorten hyvinvointikertomukseen tehtävää koostetta.


Työkirjan käyttö pähkinänkuoressa

Työkirjassa on neljä tehtävää, joihin nuorilta toivotaan tietoa. Tehtävä 2. alta löytyy kahdeksan keskusteluteemaa, joista valitaan yksi tai useampi ryhmälle parhaiten sopiva osa-alue. Tehtäviin voidaan vastata seuraavasti:

TEHTÄVÄ 1: Mahdollisuudet hyvinvointiin.
TEHTÄVÄ 2: Keskusteluteemoja hyvinvoinnista (8 teema, joista valitaan yksi tai useampi).

 1. Elämä ja terveys
 2. Itsensä kehittäminen
 3. Tulevaisuu
 4. Turvallisuus
 5. Tunteet ja vuorovaikutus
 6. Osallistuminen ja vaikuttaminen
 7. Yhdenvertaisuus
 8. Suhde luontoon

TEHTÄVÄ 3: Ryhmän viesti nuorten palveluista päättäville.
TEHTÄVÄ 4: Purku ja palaute.


Mitä ryhmätilanteen toteuttamiseksi tarvitaan?

Tarvitaan helsinkiläisten nuorten porukka. Porukka voi olla pieni tai suuri, nuoremmista tai vanhemmista nuorista koostuva (alle 29-v.) ryhmä.

Tarvitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii tilaisuuden suunnittelusta, järjestelyistä, vetämisestä sekä tulosten kirjaamisesta. Tähän löytyy vinkkejä seuraavalta aukeamalta.

Tarvitaan sopiva aika ja paikka. Tilaisuuden voi toteuttaa monenlaisissa ympäristöissä, esimerkiksi iltanuotiolla, oppilaskunnan tapaamisessa, harrastusryhmän kokoontumisessa tai vaikka kahvilassa keskustellen.

Tarvitaan työkirja tai sen verkkoversio, kyniä, paperia ja tarralappuja. Nuorten kokemukset voi kirjata tulostettavaan työkirjaan tai tallentaa tiedot suoraan sähköiseen kyselyyn, joka löytyy materiaalit välilehdeltä.


Ryhmänvetäjän rooli

Vetäjän tehtävänä on innostaa ryhmään osallistujia keskusteluun ja auttaa osallistujia kertomaan omat näkemyksensä käsiteltävästä teemasta, vaikuttamatta kuitenkaan osallistujien mielipiteisiin. Keskustelun vetäjän roolina on mahdollistaa osallistujien kuulluksi tuleminen ja huolehtia kaikkien tasapuolisesta kohtelusta. Lisää vinkkejä ryhmän vetämisestä löytyy työkirjasta (s. 4).


Tilaisuuden kulku ja vetäjän pikaohje

 1. Luo rento ja miellyttävä ilmapiiri. Nauttikaa tarjoilusta.
 2. Toivota osallistujat tervetulleiksi ja kerro, miksi tilaisuus järjestetään.
 3. Jos ryhmä ei tunne toisiaan entuudestaan, tehkää aluksi jokin tutustumisharjoite.
 4. Kerro mihin tietoja käytetään ja miksi.
 5. Esittele tapahtuman kulku, tilaisuudessa käsiteltävät teemat ja kerro omasta roolistasi.
 6. Etene työkirjan mukaisesti.  Työkirjassa on neljä tehtävää, joita nuorten ryhmässä toivotaan käsiteltävän. Tehtävä 2. on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen, joista valitaan vähintään yksi osa-alue, mihin vastataan. Kirjaa ryhmän vastaukset työkirjaan tai suoraan verkkopohjaan.
 7. Kerää tilaisuuden päätteeksi tiedot ryhmästä ja kirjaa ne työkirjaan (s. 19) tai suoraan verkkopohjalle.
 8. Kiitä osallistujia! On tärkeää kiittäkää kaikkia osallistujia sekä varmistaa, että osallistujat tietävät mihin tietoja käytetään.

HUOM! Jos haluatte, että ryhmästänne julkaistaan kuva kokemustiedon raportoinnin yhteydessä, voitte lähettää sen sähköisenä osoitteeseen tiina.nurmi@hel.fi. Kuvan julkaisemiseksi täytyy varmistaa, että jokainen kuvassa esiintyvä antaa siihen suostumuksensa. Alle 15-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus.


Tilaisuuden jälkeen

Varmista ryhmältä koottujen tietojen tallentuminen työkirjan sähköiseen versioon.

Työkirjan voi toimittaa myös täytettynä postitse nuorisopalveluihin tai vastavasti tuoda johonkin nuorisopalvelujen toimipisteeseen (esim. lähimpään nuorisotaloon), jolloin tiedot toimitetaan eteenpäin maksutta. Saatteeksi kirjataan tällöin:

Nuorisopalvelut
Kokemustietoa nuorten ryhmiltä/Tiina Nurmi
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

css.php