Miten helsinkiläiset nuoret voivat? Minkälaisia mahdollisuuksia nuorilla on esimerkiksi mennä luontoon, harrastaa, saada tukea, kouluttautua tai elää terveellistä elämää tämän päivän Helsingissä? Haluaisitko, että päättäjät tietäisivät paremmin miten nuorilla menee Helsingissä?

Kehittääkseen nuorille suunnattuja palveluja, nuorten kanssa toimivat tahot ja päättäjät tarvitsevat tietoa suoraan nuorilta. Tätä kokemustietoa kokoamalla voidaan tehdä näkyväksi nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää niitä paremmin.

Näiltä sivuilta löydät välineet, joiden avulla nuorten ryhmissä voidaan käsitellä hyvinvointiin liittyviä teemoja, koota nuorten kokemuksia ja välittää niistä tietoa päätöksentekijöille. Teemojen käsittelyn avuksi löydät Materiaalit -välilehdeltä tulostettavan työkirjan sekä sitä vastaavan verkkopohjan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen löydät Ryhmien vetäjille -välilehdeltä. Tiedon keräämisen tausta-ajatteluun ja tarkoitukseen voit perehtyä Taustaa-välilehdellä. Tästä voit katsoa lyhyen kuvauksen siitä, mistä työkirjassa on kyse.

Työkirja (pdf) Tallenna vastaukset
Osallistujiksi toivotaan kaikenlaisia helsinkiläisiä nuorten ryhmiä –
juuri teidän porukkaa!
Nuorten ryhmien vastauksista tehdään koosteita ja tietoa välitetään edelleen nuorten palveluista päättäville tahoille osana Nuorten hyvinvointikertomusta.

Nuorten kokemuksia vuonna 2016:

Kaikilla pitäisi olla tasavertaiset mahdollisuudet. Helsinkiläisnuorten kokemuksia hyvinvoinnista. Viilo, Tanja 2017. Tietokeskus, työpapereita 1/2017. Yhteistyössä nuorisoasiainkeskus.

Nuorten kokemuksia vuonna 2015:

Omat jalat kantaa. Helsinkiläisnuorten kokemuksia hyvinvoinnista. Rinne, Kati 2016. Tietokeskus, tutkimuskatsauksia 1/2016. Yhteistyössä nuorisoasiainkeskus.

n/a